Een afbeelding van HG Mierenlokdoos binnen

HG Mierenlokdoos binnen

2 stuks

Alleen in de winkel

8.19
2 stuks

De HGX mierenlokdoos binnen is weliswaar klein (en onopvallend), maar desondanks een uiterst effectieve manier om verlost te worden van vervelende mieren in huis.

  • Bestrijdt mieren tot in het nest
  • Ideaal voor binnen
  • Onopvallend in het interieur
  • Inhoud 2 stuks

Omschrijving

Extra informatie

Open de HGX mierenlokdoos binnen door de 2 lipjes af te breken. Plaats vervolgens de HGX mierenlokdoos op een plaats in huis waar veel mieren voorkomen. Bijvoorbeeld bij mierenlooproutes of op plekken waar mieren de kamer binnen komen.

Inhoud en gewicht

2 Stuks

Inhoud: Twee gevulde lokaasdoosjes Elk lokaasdoosje bevat 5g.

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stof en gehalte: 1R-trans-fenothrin (CAS: 26046-85-5) 0,089 %

Samenstelling

Werkzame stof en gehalte: 1R-trans-fenothrin (CAS: 26046-85-5) 0,1 %

Raadpleeg de bijsluiter voor de volledige instructies in het Nederlands, Frans en Duits. Toegelaten gebruik: Gebruik - niet professioneel - binnen en buiten - mieren. Dosering en frequentie van de toepassing: Binnen: 1-2 mierenlokdozen per kamer afhankelijk van grootte en indeling en ernst van de plaag. Niet meer dan 1 lokdoos per 8 vierkante meter. Buiten: 1-2 lokdozen per nest. Gebruik niet meer dan 4 doosjes per 30 m². Maximaal één vervanging per maand als mieren nog actief zijn. Categorie/categorieën gebruikers: Breed publiek (niet-professioneel) Gebruiksvoorschrift: Houdt het lokaasdoosje stevig vast en breek het lipje van de zijkant van het doosje om het te activeren. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen. Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mierennesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan. Buiten: Plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio‘s en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen. Gebruik een pen, indien beschikbaar, om het product in de grond te verankeren rond en dichtbij gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschut is tegen vocht en direct zonlicht. Risicobeperkende maatregelen: ALLEEN VOOR GEBRUIK ALS INSECTICIDE. Houd het lokmiddel buiten bereik van kinderen en dieren. Was uw handen en blootgestelde huid voordat u gaat eten en na gebruik. Gebruik het product niet waar het in contact kan komen met voedsel, voer en drinken. Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afvoeren Voorkom verontreiniging van waterstromen en oppervlaktewater met het product of gebruikte verpakking. Maak de lokdoos niet open. Dit product bevat honing als lokmiddel. Dit biocide bevat (1R-trans fenothrine) dat gevaarlijk is voor bijen. In het geval van verminderde werkzaamheid of een vermoeden van resistentieontwikkeling moet het gebruik worden stopgezet. De gebruiker wordt geadviseerd om contact op te nemen met een professionele plaagdierbestrijder. De weerstand moet voortdurend worden gecontroleerd. De gebruiker moet de vergunninghouder op de hoogte stellen als de behandeling niet effectief is. EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen: Huidcontact: onmiddellijk spoelen met veel water - verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Oogcontact: contactlenzen verwijderen Gedurende enkele minuten grondig spoelen met water. Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking: Ongebruikt product, de verpakking en alle andere afvalstoffen (zoals dode insecten) in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afvoeren. Niet in de container weggooien, apart inleveren.

Gevarenaanduiding

  • Niet van toepassing
  • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • Voorkom lozing in het milieu.
  • Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Bewaar in oorspronkelijke verpakking. Op een koele droge plaats bewaren. Houdbaarheid is 36 maanden bij kamertemperatuur. Tegen vorst beschermen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

726704