AH Afwas Original

1 lPrijs per LT 1,16
1.16
1 l

Ah afwasmiddel original is krachtig tegen vet en heeft een frisse geur.

  • Ultra ontvettend
  • Zelfs de meest vette vaat wordt glanzend schoon

Prijsfavoriet

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: 1 a 2 keer drukken volstaat voor een normale afwas. Wassen en spoelen met kraanwater.

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

722705