AH Machinereiniger vloeibaar

250 mlPrijs per LT 3,96
0.99
250 ml

Verwijdert vet en kalkaanslag.

  • Verlengt de levensduur van de vaatwasmachine
  • 1 wasbeurt

Prijsfavoriet

Omschrijving

  • Albert Heijn Vloeibare Vaatwasreiniger

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

722702