WD-40 Spuitbus

200 mlPrijs per LT 22,45
4.49
200 ml

Smeert bijna alles, maakt vastzittende onderdelen los.

  • Beschermt metaal tegen roest en corrosie
  • Verwijdert vet, vuil, plakresten en nog veel meer
  • Verdringt vocht en herstelt elektrisch contact

Omschrijving

Inhoud en gewicht

164 Gram. 200 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Ontvlambaar

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.NA INSLIKKEN: → onmiddellijk het antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij onwel voelen een arts raadplegen.GEEN braken opwekken.De mond spoelen.Achter slot bewaren.Tegen zonlicht beschermen.Bij maximaal ... °C/... °F bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

722806