Een afbeelding van WD-40 Spuitbus

WD-40 Spuitbus

200 mlPrijs per LT 22,45

Alleen in de winkel

4.49
200 ml

Smeert bijna alles, maakt vastzittende onderdelen los.

  • Beschermt metaal tegen roest en corrosie
  • Verwijdert vet, vuil, plakresten en nog veel meer
  • Verdringt vocht en herstelt elektrisch contact

Omschrijving

Inhoud en gewicht

164 Gram. 200 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Gevarenaanduiding

Gevaar

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzakenZeer licht ontvlambare aerosolHouder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.Inademing van gas of spuitnevel vermijden.Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTREM / arts raadplegen.Achter slot bewaren.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 graden CelsiusInhoud/verpakking op een veilige manier afvoeren ter verwijdering.

722806