AH Wit wasmiddel 1 l

28 wasbeurten
2.79
28 wasbeurten

Ah geconcentreerd vloeibaar wasmiddel wit verwijdert lastige vlekken zonder problemen. Je was komt perfect schoon en heerlijk fris uit de machine.

  • 2x geconcentreerde unieke formule
  • Speciaal geschikt voor de witte was
  • Houdt wit langer wit

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTALENES, METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.,
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM,Tel: NL 0800-0305, www.ah.nl, Tel: BE 0800-77705, www.ah.be

722675