VSM Nisyleen Pelargonium Tabletten

Prijs per KG 472,5020 gram
9.45
20 gram

Omschrijving

  • kruidengeneesmiddel
  • lees voor het gebruik de bijsluiter. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30C.
  • Traditioneel kruidengeneesmiddel

Inhoud en gewicht

20 Stuk

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. • Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. • Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Dosering

  • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal per dag 1 tablet. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 maal per dag 1 tablet. Bestemd voor inname via de mond. De tabletten bij voorkeur met wat vloeistof innemen. Wordt de klacht na 7 dagen niet minder of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterverpakking na of onder de woorden ''Niet te gebr. na'' (niet te gebruiken na) of EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, beneden 30ºC. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. • Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. • Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. • Krijgt u last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. • Wordt uw klacht na 7 dag

120450735