Sel Chemie ammonia

1 lPrijs per LT 0,65
0.65
1 l

Ammonia van Sel chemie maakt oppervlakken vetvrij.

Omschrijving

Extra informatie

Ammonia van Sel chemie maakt oppervlakken vetvrij. Ammonia is dan ook bij uitstek geschikt voor het reinigen van ruiten, spiegels, aangekoekte ovens en tegels. Ammonia verwijdert ook beits, lijm en inktvlekken en is onmisbaar voor het ontvetten van schilderwerk.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.Veroorzaakt huidirritatie...

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Leverancier

Sel Chemie B.V.
Broekstraat 23 7122 MN Aalten
info@selchemie.com

592672