HG Reinigingscups voor nespresso

6 stuks
7.99
6 stuks

Hg reinigingscups voor nespresso machines bevatten een uiterst effectief reinigingsmiddel waarmee aanslag van resten koffie en koffievet grondig wordt verwijderd en de koffiesmaak behouden blijft.

  • Verwijdert grondig koffievet en andere koffieaanslag
  • Zorgt voor het behoud van de koffiesmaak

Omschrijving

Inhoud en gewicht

6 Stuk

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: zuurstofbleekmiddelen 15-30% anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie....

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Geen. 1) Plaats een reinigingscup in de machine en druk op de knop voor een grote kop koffie. 2) Verwijder de lege reinigingscup en wacht 60 seconden voor een goede nawerking van het reinigingsmiddel. 3) Spoel daarna de machine goed, door 2x een grote kop koffie te zetten zonder koffiecup. Geadviseerd wordt om de Nespresso® machine na ca. 30 kopjes te reinigen of anders tenminste 1x per maand.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

717374