AH Power toiletblok blauw water citroen

66 gPrijs per KG 33,18
2.19
66 g

Ah power toiletblok blauw water citroen is een krachtig toiletblok met een langdurige en krachtige citroengeur.

  • Schuimt actief
  • Langdurige werking
  • Voorkomt kalkaanslag
  • Blauw watereffect

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanw?zing: ontkoppel de haak en open de houder. Bevestig de houder onder de rand van de toiletpot, waar het in direct contact komt met het spoelwater.

Inhoud en gewicht

66 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Als er inhoud achterblijft in de verpakking dan moet de verpakking weggegooid worden zoals de gemeente dit aangeeft. Indien de verpakking leeg is mag deze bij het plastic afval. Bevat EUCALYPTOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

714684