Dreft Vaatwas platinum plus citroen

90 stuks

Alleen in de winkel

44.95
90 stuks

Probeer Dreft platinum plus die reinigt als nieuw.

  • Het breekt zelfs hardnekkige voedsel- en vetresten af
  • Geintegreerde spoelmiddel- en zoutfunctie, bescherming van zilver en glazen
  • De beste reiniger voor hardnekkige voedselresten
  • Verwijdert zelfs de dofheid die in de loop der tijd is opgebouwd

Omschrijving

Extra informatie

Dreft vaatwascapsules breken niet alleen hardnekkige voedselresten af. Maar helpen de dofheid te verwijderen die in de loop der tijd is opgebouwd, om de oorspronkelijke glans van uw vaat te herstellen. Dreft platinum plus vaatwascapsules met drie vloeistofdeeltjes lossen ook bij lagere temperaturen snel op. Ze kunnen gebruikt worden in een korte afwascyclus en worden geleverd met een geintegreerde spoelmiddel- en zoutfunctie, en bescherming van zilver en glazen.

Inhoud en gewicht

90 Stuk. 90 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

610221