Een afbeelding van Ariel Allin1 pods regular wasmiddelcapsules

Ariel Allin1 pods regular wasmiddelcapsules

43 wasbeurten

Alleen in de winkel

18.89
43 wasbeurten

Uitzonderlijke reinigingskracht in een kleine capsule.

  • Zorgt dat je kleren heerlijk schoon ruiken en er ook zo uitzien
  • Gebruiksvriendelijk: doseren en uitgieten niet nodig
  • Geeft briljante resultaten, zelfs onder moeilijke omstandigheden
  • Uitstekende reiniging, zelfs op 20 graden celsius

Omschrijving

Extra informatie

Het unieke ontwerp van de Ariel allin1 pods regular wasmiddelcapsules met verschillende compartimenten houdt de ingredienten stabiel en gescheiden totdat ze de was bereiken, waar ze een supergeconcentreerde reinigingskracht geven. De innovatieve laag van de Ariel wastabletten lost bij contact met water volledig op en geeft hun krachtige reinigingskracht vrij die een heleboel soorten vlekken bestrijdt. Zo krijg je het beste vloeibare wasmiddel van ariel, met de juiste hoeveelheid wasmiddel. Gebruik samen met Lenor wasverzachters en unstoppables, een geurbooster voor de was, voor extra zachtheid en frisheid. Let op. Dit product kan schadelijk zijn en ernstige verwondingen veroorzaken. Ariel pods buiten het bereik van kinderen houden. Bezoek www.keepcapsfromkids.eu voor meer informatie.

Inhoud en gewicht

43 Stuks. 43 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatieSchadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgenVeroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelen

Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassenBeschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragenBIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassenSpecifieke behandeling vereist (zie aanvullende eerstehulpinstructies op dit etiket)Bij huidirritatie: een arts raadplegenVerontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruikenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelenOnmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegenVoorkom lozing in het milieuGelekte/gemorste stof opruimenInhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie

712633