Een afbeelding van Vanish Oxi action - crystal white gel

Vanish Oxi action - crystal white gel

0,75 lPrijs per LT 9,32

Alleen in de winkel

6.99
0,75 l

Met Vanish oxi advance - crystal white gel kan je er zeker van zijn dat al jouw witte kleding wit blijft. Verwijdert vlekken en behoudt je kleding wit, zelfs na 50 wasbeurten.

  • Om je kleren wit houden, voeg elke dag Vanish crystal white toe aan de was
  • Krachtige oxi action formule, speciaal ontwikkeld voor witte kledingstukken
  • Het wit blijft wit, zelfs na 50 wasbeurten
  • Vlekverwijderaar zonder bleek

Omschrijving

Extra informatie

Ontdek Vanish oxi action crystal white, de vlekverwijderaar zonder bleek voor je dagelijkse witte kleding. De oxi action formule verwijdert vlekken al tijdens de eerste wasbeurt. Daarnaast helpt de Vanish oxi action crystal white bij het wit houden van al je witte kleding, zelfs na 50 wasbeurten. Ideaal voor je dagelijkse witte kleding. Met Vanish verdwijnen vlekken.

Inhoud en gewicht

50 Gebruik. 750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling (voor informatie over de ingrediënten: www.rbeuroinfo.com): 5-15%: Zuurstofbleekmiddelen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5%: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfum.

✔ Volg altijd de wasinstructies op het label van het kledingstuk of de stof. ✔ Test op een verborgen gedeelte van de stof om de kleurvastheid te controleren. Spoel en laat drogen. ✔ Na gebruik van Vanish niet in rechtstreekse warmte of zonlicht laten drogen. ✔ Voorbehandelen met lauw water. ✔ Voor de beste resultaten moet de procedure mogelijk worden herhaald. ✘ Niet gebruiken op stoffen die alleen chemisch mogen worden gereinigd. ✘ Voorbehandelde/doorweekte kledingstukken niet blootstellen aan rechtstreekse warmte of zonlicht alvorens te wassen. ✘ Niet gebruiken op leer. ✘ Gebruik het product niet op metalen onderdelen van de kleding (bijv. knopen, ritsen). ✘ Niet langer dan 10 minuten (maximum) laten inwerken op droge kledingstukken. ✘ Het product niet blootstellen aan direct zonlicht. Voorbehandelen: 2ml max 10min. Weken: 100ml met 4l max 6h. Wassen: Toevoegen samen met uw wasmiddel. • 100ml voor hardnekkige vlekken • 50ml voor normale vlekken.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 4500

712620