Vanish Oxi advance - multi power gel

0,75 lPrijs per LT 9,32
6.99
0,75 l

De Vanish oxi advance - multi power gel verwijdert hardnekkige vlekken en geuren en laat kleuren herleven. Zelfs bij lage temperaturen.

  • Verwijdert zelfs de meest hardnekkige vlekken bij lage temperaturen
  • Elimineert de meest hardnekkige geuren
  • Laat kleuren herleven
  • De vlekkenverwijder bevat geen bleek

Omschrijving

Extra informatie

Ontdek Vanish oxi advance - multi power gel bleekvrije vlekverwijderaar. De krachtige formule verwijdert de meest hardnekkige vlekken, zelfs bij lage temperaturen. Daarnaast zorgt de Vanish oxi advance - multi power gel voor het herleven van kleuren en elimineert zelfs de meest hardnekkige geuren. Ideaal voor je dagelijkse gekleurde kledingstukken. Effectief op alle soorten vlekken. Met Vanish verdwijnen vlekken.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling (voor informatie over de ingrediënten: www.rbeuroinfo.com): 5-15%: Zuurstofbleekmiddelen, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5%: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Parfum. Bevat Hydrogen Peroxide, Sodium C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Alcohols /C12-14 ethoxylated.

Gevarenaanduiding

H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264 - Na het werken met dit product … grondig wassen.P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Voorbehandelen Verdeel 2ml over de vlek en laat het maximaal 10 minuten inwerken. Weken Doe 100 ml in 4L water (40°C), doe hierin de te weken kleding. Gekleurde kleding maximaal 1 uur, witte kleding maximaal 6 uur. Wassen Toevoegen samen met uw wasmiddel. - 100ml voor hardnekkige vlekken - 50ml voor normale vlekken

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 4500

Agent

RB Hygiene Home Netherlands

712619