Een afbeelding van Vanish Oxi advance - multi power poeder

1+1

gratis

Vanish Oxi advance - multi power poeder

600 gNormale prijs per KG 14,98

t/m 24 mei

Alle varianten, combineren mogelijk

Alleen in de winkel

8.99
600 g

De Vanish oxi advance - multi power poeder verwijdert hardnekkige vlekken en geuren en laat kleuren herleven. Zelfs bij lage temperaturen.

  • Verwijdert zelfs de meest hardnekkige vlekken bij lage temperaturen
  • Elimineert de meest hardnekkige geuren
  • Laat kleuren herleven
  • De vlekkenverwijder bevat geen bleek

Omschrijving

Extra informatie

Ontdek Vanish oxi advance - multi power poeder bleekvrije vlekverwijderaar. De krachtige formule verwijdert de meest hardnekkige vlekken, zelfs bij lage temperaturen. Daarnaast zorgt de Vanish oxi advance - multi power poeder voor het herleven van kleuren en elimineert zelfs de meest hardnekkige geuren. Ideaal voor je dagelijkse gekleurde kledingstukken. Effectief op alle soorten vlekken. Met Vanish verdwijnen vlekken.

Inhoud en gewicht

600 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling (voor informatie over de ingrediënten: www.rbeuroinfo.com): >30%: Zuurstofbleekmiddelen, <5%: Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Zeolieten, Enzymen, Parfum, Hexyl Cinnamal.

✔ Volg altijd de wasinstructies op het label van het kledingstuk of de stof. ✔ Test op een verborgen gedeelte van de stof om de kleurvastheid te controleren. ✔ Spoel en laat drogen. ✔ Sluit het deksel na elk gebruik en bewaar Vanish in een koude, droge ruimte. Voor de beste resultaten moet de procedure mogelijk worden herhaald. ✘ Niet gebruiken op kledingstukken of tapijten van wol, zijde of leder. ✘ Niet gebruiken op afgewerkte of gelakte oppervlakken - bv. hout, metalen enz. ✘ Stoffen met metalen bevestigingsmiddelen of met vlambestendige afwerking niet laten weken. ✘ Voorbehandelde/doorweekte kledingstukken niet blootstellen aan rechtstreekse warmte of zonlicht alvorens te wassen. ✘ Het product in de doos niet vervuilen. ✘ Eenmaal gemengd, de oplossing niet in een afgesloten container achterlaten. De oplossing kan zuurstof blijven afgeven wat ertoe kan leiden dat de druk stijgt en de container begint te lekken. Schep 10 gr poeder en voeg water toe tot het poeder volledig bedekt is. Roer gedurende 30''. Breng het mengsel aan op de vlek. Indien nodig, wrijf de vlek in. Na het weken, wassen zoals gewoonlijk of grondig spoelen. Voeg één schepje toe aan 4L water. Voor witte was 6h max. Voor gekleurde was 1h max. 1 schepje = 60 ml.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264 - Na het werken met dit product … grondig wassen.P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 4500

712617