AH Gebitsbruistabletten extra strong

30 stuks
1.25
30 stuks

Voor het reinigen en verfrissen van het kunstgebit.

  • Grondige reiniging in slechts 3 minuten
  • Verwijdert tandplak en aanslag

Omschrijving

Inhoud en gewicht

30 Stuk

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

668962