Een afbeelding van Air Wick Aw pure geurstokje katoen

Air Wick Aw pure geurstokje katoen

30 mlPrijs per LT 199,67
5.99
30 ml

Dankzij het elegante parfum en design van de air wick geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. De geurstokjes verspreiden continu een heerlijke geur door je woning.

  • Creëert een gastvrije sfeer in huis
  • Natuurlijke rotanstokjes voor een subtiele geurverspreiding
  • Gaat maximaal 4 weken mee
  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken

Omschrijving

Extra informatie

Dankzij het elegante parfum en design van de Air Wick Geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. Dompel de stokjes onder in het kwaliteitsparfum. De lange rotanstokjes absorberen het parfum en verspreiden continu een heerlijke geur door je woning. Dankzij Air Wick Geurstokjes verspreidt zich een heerlijke geur door je huis! De Pure Zachtheid van Katoen versterkt je huis met een frisse en heerlijke katoengeur.

Inhoud en gewicht

47 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Bevat Eucalyptol, Piperonal, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol, Geraniol, Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde, Cyclamen Aldehyde, Lauraldehyde,Alpha-Isomethyl Ionone, Nerol, Methylundecanal, Delta-Damascone and Isoeugenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Voorkom lozing in het milieu.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.GEEN braken opwekken.Bij huidirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

74701