Een afbeelding van Airwick Luchtverfrisser 100% pure katoen

Airwick Luchtverfrisser 100% pure katoen

240 mlPrijs per LT 8,29

Alleen in de winkel

1.99
240 ml

Air wick pure luchtverfrisser aerosols 100% is een luchtverfrisser die vieze geurtjes elemineert en zorgt voor een frisse en aangename sfeer in huis. Werkt tot een uur lang.

  • Elimineert geurtjes
  • Werkt tot een uur lang
  • 100% natuurlijke verstuiver
  • Laat een frisse en aangename geur achter in uw huis

Omschrijving

Extra informatie

Met zijn 100% natuurlijke formule, zorgt deze air wick luchtverfrisser spray voor een frisse en aangename geur in het huis. Creeer een instant, langdurige geur voor gasten, of gebruik deze verfrisser dagelijks om geurtjes te verwijderen en uw huis of specifieke vertrekken op te frissen. Deze air wick verstuiver verspreidt een frisse en prachtige geur van katoenen bloemen in uw huis.

Inhoud en gewicht

237 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittingH317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren

612917