Een afbeelding van Glade Electric scented oil nav relaxing zen

Glade Electric scented oil nav relaxing zen

20 mlPrijs per LT 234,50
4.69
20 ml

Deze navulling voor Glade electric scented oil heeft de heerlijke geur van verse appel, bloemen en rustgevende sandelhoud.

  • Navulling voor Glade electric scented oil
  • Tot wel 100 dagen parfum
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenBeschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

613442