50%

korting

Airwick Geurverspreider pure lentedauw navulling

19 mlNormale prijs per LT 252,11
4.79
2.39
19 ml

Air wick elektrische geurverspreider life scents lentedauw - navulling geeft automatisch een frisse geur af, tot wel 75 dagen lang op de laagste stand. Keuze uit verschillende verspreidingsniveaus.

  • Geeft continu en langdurig geur af in je woning
  • Kies zelf uit de verschillende verspreidingsniveaus
  • Tot 75 dagen op de laagste stand
  • Versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur

Omschrijving

Extra informatie

Geef je huis een onderscheidende geur met de air wick elektrische geurverspreider. Deze air wick luchtverfrisser steek je in het stopcontact en brengt een heerlijk frisse geur in huis en dit tot wel 75 dagen. Kies de geur die het best overeenkomt met uw persoonlijkheid of uw stemming. Voor deze starterset kunnen navullingen worden gekocht in vele verschillende geuren. De pure lentedauw elektrische geurverspreider navulling versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur, zonder toegevoegd water.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.

613006