50%

korting

Airwick Freshmatic pure katoen navulling

250 mlNormale prijs per LT 19,96
4.99
2.49
250 ml

Air wick freshmatic max luchtverfrisser zachtheid van katoen is een navulling voor de luchtverfrisserspray die automatisch heerlijke geuren verspreidt en een fantastische atmosfeer in je huis creeert.

  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken
  • Maximaal 60 dagen (op de laagste stand)
  • Kies zelf uit drie intensiteitsniveaus
  • Neutraliseert geuren en verspreidt een frisse en katoengeur in uw huis

Omschrijving

Extra informatie

Air wick automatische spray neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken. Air wick automatische spray is een luchtverfrisser die een heerlijk frisse geur in huis brengt en verspreidt dit tot wel 60 dagen (op de laagste stand). Hang de luchtverfrisser aan de muur of plaats hem op een wandrek of kast en kies zelf uit drie intensiteitsniveaus. Geschikt voor alle vertrekken van het huis. Air wick pure freshmatic max navulling neutraliseert geuren en verspreidt een frisse katoengeur in uw huis, zonder toegevoegd water.

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

612962