Een afbeelding van Finish Inwash cleaner

Finish Inwash cleaner

per stuk
3.99
per stuk

Finish machinereiniger tijdens de wasbeurt - 3 stuks verwijdert verborgen vuil en vet. Geeft u weer een frisse vaatwasmachine.

  • 100% extra ontvettingsmiddelen
  • Verwijdert verborgen vet en vuil
  • Geschikt voor alle vaatwassers
  • Gebruik elke maand voor een optimaal resultaat

Omschrijving

Extra informatie

Reinig je vaatwasser tijdens de wasbeurt met deze Finish machinereiniger tijdens de wasbeurt. Verwijdert verborgen vet en vuil. Vul je vaatwasser en plaats een vaatwastablet in het bakje. Plaats vervolgens de machinereiniger waar je wilt in de vaatwasser. Gebruik het normale vaatwasprogramma. Gebruik elke maand voor een frisse vaatwasmachine. Voor de beste vaatwasresultaten, gebruik Finish additieven in combinatie met Finish vaatwastabletten.

Inhoud en gewicht

0.053 Kilogram

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten : 5 - < 15 % polycarboxylaten. < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, enzymen (Subtilisin) parfums, www.rbeuroinfo.com. Bevat Subtilisine.

Vul jouw vaatwasser en plaats een vaatwastablet in het bakje. Plaats vervolgens de machinereiniger eender waar in de vaatwasser. Gebruik het normale vaatwasprogramma. Gebruik 1 x per maand.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat 5 - 15 % polycarboxylaten, < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, enzymen (Subtilisin), parfums subtilisine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

RB Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 4500

593152