Een afbeelding van Woolite Donker keratine

Woolite Donker keratine

32 stuks

Alleen in de winkel

9.99
32 stuks

Woolite colour bond technology beschermt de vezels en vormen van je kleding behoudt de elasticiteit van je kleding voorkomt rekken en krimpen helpt de oorspronkelijke kleur van je kleding te behouden.

  • Woolite colour bond technology beschermt de vezels en vormen van je kleding
  • Behoudt de elasticiteit van je kleding
  • Voorkomt rekken en krimpen
  • Helpt de oorspronkelijke kleur van je kleding te behouden

Omschrijving

Inhoud en gewicht

32 Gebruik. 1900 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Samenstelling: 5-15%: Anionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% : Zeep, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

Volg altijd de instructies op het kledinglabel, voornamelijk de wastemperatuur. Was nieuwe kledingstukken apart bij de eerste wasbeurten. Giet de productdosering in het wasmiddelbakje of in een doseerbal. Handen grondig wassen na gebruik. 30°/40°/60° = 120 ml 2,5-3kg 4-5kg +20 ml 5L 40 ml.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23 558 4500

591741