Een afbeelding van Woolite Alle textiel keratine

Woolite Alle textiel keratine

32 stuks

Alleen in de winkel

9.99
32 stuks

Woolite vernieuwt de zachtheid terwijl het beschermt tegen schade door het wassen waardoor uw delicate kleding weer als nieuw aanvoelt.

  • Unieke formule met keratine
  • Unieke formule met keratine
  • Speciaal voor wol, zijde en delicate stoffen
  • Geschikt voor circa 16 wasbeurten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

32 Gebruik. 1900 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Samenstelling: 5-15%: Anionogene oppervlakteactieve stoffen. <5% : Zeep, Niet-ionogene
oppervlakteactieve stoffen, Enzymen, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfums, Linalool, Limonene, Geraniol, Citronellol.

Volg altijd de instructies op het kledinglabel, voornamelijk de wastemperatuur. Was nieuwe kledingstukken apart bij de eerste wasbeurten. Giet de productdosering in het wasmiddelbakje of in een doseerbal. Handen grondig wassen na gebruik. 30°/40°/60° = 120 ml 2,5-3kg 4-5kg +20 ml 5 L 40 ml.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23 558 4500

588278