Sun All in 1 nature vaatwastabletten

20 stuks

Alleen in de winkel

7.99
20 stuks

Nu de nieuwe Sun powered by nature met de gegarandeerde reinigingskracht van Sun en 90% ingredienten van natuurlijke oorsprong.

  • Bestaat voor 90% uit plantaardige en biologisch afbreekbare ingredienten
  • Heeft een kartonnen verpakking van 100% gerecycled materiaal
  • De gegarandeerde reinigingskracht van reguliere Sun all-in 1
  • Effectief in eco wasprogrammas die minder energie en water verbruiken

Omschrijving

  • Powered by Nature All In1 Vaatwastabletten

Extra informatie

Sun powered by nature heeft het eu-ecolabel milieukeurmerk omdat het tijdens gehele levenscyclus aan hoge milieunormen voldoet.

Sun wordt aanbevolen door grote merken, zoals Tefal en curver.

De Sun all-in 1 powered by nature met ecolabel zorgt voor de gegarandeerde reinigingskracht van de reguliere Sun all-in 1 vaatwastabletten. Daarnaast bestaat deze Sun met ecolabel variant voor 90% uit plantaardige en biologisch afbreekbare ingredienten! De Sun all-in 1 powered by nature draagt het eu ecolabel. Het milieukeurlogo is een milieukenmerk dat wordt toegekend aan producten die gedurende hun gehele levenscyclus aan hoge milieunormen voldoen. Een aantal belangrijke voordelen die het met zich meebrengt zijn onder andere beperkte invloed hebben op het water ecosysteem, beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen en dat de producten met dit label getest zijn voor reinigingsprestaties. de vaatwastabletten hebben daarnaast ook nog een heerlijke geur van grapefruit extracten. De vaatwastabletten zijn verpakt in een mooie, kleurige kartonnen verpakking die gemaakt is van 100% gerecycled materiaal. dit eco gekwalificeerde vaatwastablet is ook effectief op lage temperaturen (45 graden celsius of 50 graden celsius) die minder belastend zijn voor het milieu. Selecteer vaatwasprogrammas met een lage temperatuur, benut de volledige capaciteit van de machine en gebruik niet meer tabletten dan aanbevolen. Dit zal het energie -en waterverbruik minimaliseren en watervervuiling verminderen. sun is al meer dan 50 jaar bezig met het verbeteren van haar vaatwastabletten en de werking ervan om tot de best mogelijke vaatwasresultaten, waarbij tegelijkertijd ook de impact op het milieu stapsgewijs verbeterd wordt.

Inhoud en gewicht

400 Gram

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Recyclebaar

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15%: zuurstofbleekmiddel, <5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, polycarboxylaten, enzymen, parfum

Gevarenaanduiding

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Protease (subtilisin). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Doseerinstructies: 1 tablet per wasbeurt.

Leverancier

Unilever
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V.
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

574648