Een afbeelding van AH Power toiletblok bos

AH Power toiletblok bos

55 gPrijs per KG 21,64
1.19
55 g

Kalkaanslag preventie.

  • Schuimt actief
  • Langdurige werking

Omschrijving

  • Power toiletblok bos

Inhoud en gewicht

55 Gram

1 stuk à 55 g

Kenmerken

  • Corrosief

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

AH Power toiletblok bos bevat o.a. de volgende
Ingrediënten:         
Anionogene oppervlakteactieve stoffen.                        >30%
Parfums (COUMARIN, EUGENOL).

Samenstelling

SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE 68411-30-3 SODIUM SULFATE 7757-82-6 SODIUM CHLORIDE 7647-14-5 SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE 68439-57-6 SODIUM CITRATE 68-04-2 PARFUM WATER 7732-18-5 TITANIUM DIOXIDE 13463-67-7 COLORANT GREEN COLORANT YELLOW COUMARIN 91-64-5 EUGENOL 97-53-0 BHT 128-37-0

ontkoppel de haak en open de houder. Bevestig de houder onder de rand van de toiletpot, waar het in direct contact komt met het spoelwater. Zonder gevaar voor septische putten.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Als er inhoud achterblijft in de verpakking dan moet de verpakking weggegooid worden zoals de gemeente dit aangeeft. Indien de verpakking leeg is mag deze bij het plastic afval. Bevat 3,7-DIMETHYLOCTAN-3-OL. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS; SULFONIC ACIDS, C14-16-ALKANE HYDROXY AND C14-16-ALKENE, SODIUM SALTS.

koel en droog bewaren.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

574394