Een afbeelding van Glade GLADE S&S NAVUL VANIL & W ORCHID

Glade GLADE S&S NAVUL VANIL & W ORCHID

18 mlPrijs per LT 260,56
4.69
18 ml

Glade sense & spray vanilla & white orchid navulling verspreidt een comfortabele geur van zoete bloemen, romige vanille en milde tonen van hout.

  • Deze navulling past in de glade sense & spray houder
  • Sense & spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een heerlijke geur wanneer je het nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE SENSE&SPRAY NAVUL VANILLA & WHITE ORCHID

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

580680