Een afbeelding van Glade Sense&spray navulling pink rose

Glade Sense&spray navulling pink rose

18 mlPrijs per LT 255,00
4.59
18 ml

Glade sense en spray pink rose en meringue versprijdt de geur van romantiek met een mengeling van rood fruit en wilde bloemen, perfect in evenwichtgebracht met milde geuren van hout en romige muskus.

  • Deze navulling past in de Glade sense en spray houder
  • Sense en spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een frisse geur wanneer je dat nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE SENSE&SPRAY NAVUL PINK ROSE & MERINGUE

Extra informatie

Glade sense en spray navul pink rose.

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

580620