Een afbeelding van Glade Sense&spray navulling sea minerals

Glade Sense&spray navulling sea minerals

18 mlPrijs per LT 255,00
4.59
18 ml

Glade sense & spray sea minerals & magnolia navulling prikkelt de zintuigen met de levendige geuren van de zee, citrus en aromatische bloemen.

  • Deze navulling past in de glade sense & spray houder
  • Sense & spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een heerlijke geur wanneer je het nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE SENSE&SPRAY NAVUL SEA MINERALS & MAGNOLIA

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water de handen wassen.Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatseljke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.eschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

580567