Een afbeelding van Glade Autospray navulling sea mineral magnolia

Glade Autospray navulling sea mineral magnolia

269 mlPrijs per LT 19,29
5.19
269 ml

Glade automatische spray sea minerals & magnolia navulling geeft week na week levendige geuren van de zee, citrus en aromatische bloemen.

  • Sea minerals & magnolia navulling voor glade automatic spray houder
  • Werkt tot wel 60 dagen
  • Perfect voor grotere kamers in huis
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

269 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

580480