Een afbeelding van Vanish Oxi action gold vlekverwijderaar spray

Vanish Oxi action gold vlekverwijderaar spray

0,5 lPrijs per LT 12,38
6.19
0,5 l

Vanish oxi action vlekverwijderaar spray - 500ml verwijdert zelfs de meest hardnekkige vlekken uit je kleding. Geeft al na 30 seconden zichtbaar resultaat. Geschikt voor witte en gekleurde kleding.

  • Voor de voorbehandeling van kleding en ander textiel
  • Verbazingwekkende resultaten vanaf het eerste gebruik
  • Geschikt voor witte en gekleurde kleding
  • Uitstekende resultaten in slechts 30 seconden

Omschrijving

Extra informatie

De Vanish oxi action vlekverwijderaar spray verwijdert de hardnekkigste vlekken uit je kleding en ander textiel. Verwijdert vlekken als sojasaus, chocolade, rood fruit en babyvoeding. Oxi action is speciaal ontwikkeld voor de witte en gekleurde kleding en geeft al na 30 seconden zichtbaar resultaat.

Gebruiksadvies. 1. Spray op de vlek en wrijf in indien nodig. 2. Spray rechtstreeks op hardnekkige vlekken. Behandel de vlek zo snel mogelijk. 3. Stop uw kleding in de was.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingredienten: Bevat 5% tot 15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet ionogene oppervlakteactieve stoffen-en zuurstofbleekmiddel. Minder dan 5%: Parfum. www.rbeuroinfo.com

Gebruiksaanwijzing; Draaien om te openen; Behandelen; Wassen; Behandel zo snel mogelijk de vlekken aan beide zijden voor de beste resultaten; Gebruiksadvies; Spray op de vlekken, wrijf voorzichtig, laat het max 5 minuten inwerken, vervolgens wassen zoals gebruikelijk.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.P264 - Na het werken met dit product grondig wassen.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302 - BIJ CONTACT MET DE HUID:P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Leverancier

RB The Netherlands
Postbus 721, 2130 AS Hoofddorp
+31 (0)235584500

588137