Glorix WC blok power pink flower

55 gPrijs per KG 50,73
2.79
55 g

Het Glorix wc blok pink flower geeft elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix power 5.

  • Met reinigend schuim
  • Zorgt elke spoelbeurt voor een hygiënische reiniging
  • Anti-kalk werking
  • Langdurige frisheid in het toilet

Omschrijving

  • POWER 5 PINK FLOWER TOILETBLOK

Extra informatie

Glanzend eindresultaat.

Geef elke spoelbeurt de kracht van nieuwe glorix power 5 pink flower.

Het glorix wc blok pink flower geeft elke spoelbeurt de kracht van nieuwe glorix power 5: 1. Reinigend schuim. 2. Anti-kalk. 3. Lang fris. 4. Glans. 5. Hygiënische reiniging. Gebruiksaanwijzing: vouw de hanger open. Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. Als het toiletblok op is de hanger weggooien in de vuilnisbak. Was de handen na het aanraken. Met glorix je hele toilet écht schoon! Met het stappenplan van glorix houd je je toilet gemakkelijk hygiënisch schoon, zowel in- als rondom het toilet en zowel onder- als boven water. Stap 1: gebruik dagelijks glorix bleek in het toilet voor hygiënische reiniging. Stap 2: gebruik daarnaast glorix 100% anti-kalk voor een stralend wit toilet zonder kalkaanslag. Stap 3: gebruik een glorix power 5 toiletblok voor een hygiënisch schoon toilet tussen de spoelbeurten door. Stap 4: houd het toilet tussen de schoonmaakbeurten door hygiënisch schoon met de glorix toiletdoekjes. Stap 5: maak de gehele toiletruimte snel, gemakkelijk en hygiënisch schoon met de glorix bleek spray. Zo bent u er zeker van dat uw toilet altijd glanzend schoon is en heerlijk fris ruikt.

Inhoud en gewicht

1 Stuk

Kenmerken

  • Groene Punt

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: >30% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, <5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, parfum, fosfaten, aromatische koolwaterstoffen, citronellol, linalool, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone, benzyl alcohol

Gevarenaanduiding

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208:Bevat Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Tetrahydrolinalool, 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, CITRONELLOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273:Voorkom lozing in het milieu.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Tussen min. +0°C en max. +25°C bewaren. • Vouw de hanger open. • Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. • Als het toiletblok op is, weggooien in de vuilnisbak. • Was de handen na het aanraken.

Leverancier

Unilever
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

100677