2+1

gratis

Calgon Hygiëne gel

Normale prijs per LT 9,320,75 l

Vanaf maandag

Combineren mogelijk

6.99
0,75 l

Hygiëne+ is het eerste calgon-product dat niet alleen een optimale bescherming biedt tegen kalkaanslag, maar ook de hygiëne van uw wasmachine beschermt danzij zijn reinigende werking.

  • Zorgt voor een perfecte hygiëne in uw wasmachine
  • De calgon-ervaring tegen kalkaanslag
  • Een optimale bescherming van uw wasgoed

omschrijving

  • Gel hygiène+ anti-kalk

extra informatie

Voeg met de doseerdop de aanbevolen hoeveelheid Calgon hygiëne+ direct aan uw wasgel toe in het bakje voor wasmiddel van uw wasmachine. Gebruik de gel bij elke wasbeurt, bij alle temperaturen en op alle soorten kleding.

inhoud en gewicht

750 Milliliter

ingrediënten

Ingrediënten: <5% polycarboxylaten, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, kationogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, limonene, hexyl cinnamal

Dosering dagelijkse bescherming 1 dosis = 50ml 1 Dop = Hard water en gemiddeld hard water 1 Dop +2/3 = Zeer hard water Gebruik bij elke wasbeurt. Voeg Calgon toe aan uw normale wasmiddel in het wasmiddelbakje. Gebruik de minimum hoeveelheid wasmiddel voor een wasbeurt met zacht water. Geschikt voor alle soorten kleding. Dosering integrale behandeling 2 Doppen 40°C Gebruik Calgon elke maand of na 15 wasbeurten. Gebruik enkel de aanbevolen hoeveelheid in een lege wasmachine.

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving.

leverancier

RB Netherlands
Postbus 721 2130 AS Hoofddorp
0031 (0)23 558 45 00https://www.calgon.nl

707225