Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs houdern flower oasis

WC-Eend Fresh discs houdern flower oasis

11.5 mlPrijs per LT 216,52

Alleen in de winkel

2.49
11.5 ml

Wc-eend fresh discs houder flower Oasis bevat een gel disc dat het toilet reinigt en verfrist bij iedere spoelbeurt. Beschermt tegen kalkaanslag.

  • Voorkomt kalkaanslag waarin bacterien kunnen groeien
  • Het is een eenvoudig te gebruiken, schone en snelle toepassing
  • Hygienisch aanbrengen: geen direct contact met het toilet
  • Continu een frisse geur

Omschrijving

Extra informatie

Houder en 2 discs inbegrepen.

Inhoud en gewicht

12 Milliliter

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatje zit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc

Gevarenaanduiding

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh in de

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

704402