Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs houder lavender

WC-Eend Fresh discs houder lavender

11.5 mlPrijs per LT 225,22

Alleen in de winkel

2.59
11.5 ml

Wc-eend fresh discs houder lavender bevat een gel disc dat het toilet reinigt en verfrist bij iedere spoelbeurt. Beschermt tegen kalkaanslag*.

  • Voorkomt kalkaanslag waarin bacteriën kunnen groeien*
  • Het is een eenvoudig te gebruiken, schone en snelle toepassing
  • Hygiënisch aanbrengen: geen direct contact met het toilet
  • Continu frisse geur

Omschrijving

Extra informatie

Houder en 2 discs inbegrepen.

Reinigt en verfrist in 3 simpele stappen: 1) klikken 2) drukken 3) spoelen.

*de fresh discs formule vormt met elke spoelbeurt een beschermend schild aan de binnenkant van de toiletpot en helpt zo kalkaanslag te voorkomen.

Inhoud en gewicht

12 Milliliter

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatjezit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. Plaats de dop stevig terug. Spoel het toilet om de gel disc te activeren.

Gevarenaanduiding

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van huisdieren bewaren.

Leverancier

SC Johnson
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

704401