Een afbeelding van Jungle Formula Anti muggenroller

Jungle Formula Anti muggenroller

50 mlPrijs per LT 419,00
20.95
50 ml

Jungle formula anti muggenroller 50ml. Anti-insect roller met 50% deet voor een maximale bescherming tegen alle soorten muggen. Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

  • Langdurige bescherming tegen alle soorten muggen
  • incl. tijgermug, gele koorts mug en malariamug
  • Geschikt voor gebruik in gebieden met hoog risico op malaria
  • Handig roll-on formaat

Omschrijving

Doseringsvorm:
Roller met 50% deet en plantenextracten

Extra informatie

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Groene Punt

Ingrediënten

INGREDIËNTEN: N, N-diethyl-m-toluamide (DEET (50%) 485g/kg) CAS 134-62-3, ethylalcohol.

Allergie-informatie

Bevat:
Geraniol

GEBRUIKSAANWIJZIGING: Zacht en gelijkmatig rollen over de te beschermen huid. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik en voor afwering van muggen bij mensen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet aanbrengen op het gezicht. Vermijd contact met de ogen, slijmvliezen en beschadigde huid. Vermijd contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakken. Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar. Gemiddeld 12 uur bescherming tegen de meest voorkomende muggensoorten in Nederland na slechts 1 keer aanbrengen*. Voor sommige (tropische) soorten kan de beschermingsduur korter zijn: gemiddeld 7 uur tegen de gele koorts mug (Aedes aegypti) en 10 uur tegen de malariamug (Anopheles stephensi). *factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat geraniol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Damp niet inademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een dokter raadplegen.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en dampVeroorzaakt ernstig oogletselSchadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houdenBuiten het bereik van kinderen houdenVerwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet rokenStof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademenAlleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruikenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelenOnmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

De verpakking goed sluiten, niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. Verwijder: Verpakking niet hergebruiken en lozing in het milieu verhinderen.

Leverancier

Omega Pharma Nederland BV
Postbus 6612, 3002 AP Rotterdam

120333379