gratis

bezorging

bij 10 euro op di,wo,vr,za

Finish Classic vaatwastabletten

52 stuks

t/m zaterdag

7.99
52 stuks

Finish zorgt altijd voor een schone vaat.

  • Beschermer tegen glascorrosie.
  • Finish wordt aanbevolen door de meeste grote vaatwasfabrikanten

omschrijving

  • Finish classic tabs.

inhoud en gewicht

832 Gram

kenmerken

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

ingrediënten

Ingrediënten: 5 - <15% zuurstofbleekmiddelen, < 5% polycarboxylaten, < 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% fosfonaten, enzymen (subtilisin, amylase), parfums

Pak één tablet uit en leg deze in het doseerbakje voor het beste resultaat. Past de tablet er niet in? Vraag advies aan de vaatwasmachinefabrikant of raadpleeg de gebruiksaanwijzing. Gebruik Finish Zout en Finish Glansspoelmiddel. Geschikt vor septische tanks.

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen.

leverancier

RB Netherlands
Siriusdreef 14 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23 558 45 00https://www.finishinfo.nl

700559