Een afbeelding van WC-Eend Active clean toiletblok citrus

WC-Eend Active clean toiletblok citrus

38 gPrijs per KG 78,68
2.99
38 g

WC-Eend Active Clean toiletblok Citrus bevat royaal actief schuim en een langdurige geur die helpen uw toilet fris te laten ruiken en er schoon uit te laten zien tot de laatste spoelbeurt.

  • 4x meer schuim
  • Krachtige frisheid
  • Verfrist bij elke spoelbeurt

Omschrijving

  • Active clean citrus

Inhoud en gewicht

38.6 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: Bevat: < 5% amfotere oppervlakteactieve stoffen en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, > 30% anionische oppervlakteactieve stoffen, Bevat ook: parfum, limonene, citral

Bereiding:
Zorg ervoor dat uw toilet schoon is.
1. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot.
2. Zorg ervoor dat het product in de waterstroom hangt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.
3. Verwijder het product als het geheel is opgelost. Recycle wanneer mogelijk.

Gevarenaanduiding

Gevaar

VOORZORGSMAATREGELEN: Gevaar Bevat: sulfonzuren, C14-16-hydroxyalkaan- en C14-16-alkeen-, natriumzouten; kaliumcarbonaat. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.

Leverancier

SC Johnson Benelux Consumentenvoorlichting Nederland
Postbus 22, 3640 AA Mijdrecht
infoNL@scj.com0800 0200 333https://www.scjohnson.comhttps://www.scjproducts.info

40480