Een afbeelding van Ecover WC-reiniger power

Ecover WC-reiniger power

0,75 lPrijs per LT 6,33
4.75
0,75 l

Ecover wc-reiniger power met biologisch afbreekbare ingredienten is speciaal gemaakt om hardnekkige kalkaanslag te verwijderen en je wc sprankelend achter te laten.

 • Werkt 10x sneller dan onze toiletreiniger voor dagelijks gebruik
 • Geschikt voor een diepgaande reiniging
 • Met biologisch afbreekbare ingredienten van plantaardige oorsprong

Omschrijving

 • WC-REINIGER POWER

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Recyclebaar

 • Groene Punt

 • Society of the Plastics Industry (SPI)

Ingrediënten

Samenstelling

INGREDIËNTEN:, <5% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, parfum, andere: water, melkzuur, mierenzuur, xanthaangom

Verdeel de WC-Reiniger in de toiletpot en onder de rand. 10 minuten laten inwerken, borstelen en doorspoelen. Bij hardnekkig vuil, 60 minuten laten inwerken. Bij zeer hardnekkige kalkaanslag, een nacht laten inwerken.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na het werken met dit product … grondig wassen.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Produced in EU

Leverancier

EPC N.V.
INDUSTRIEWEG 3, 2390 MALLE, BELGIUM.
00800 50 52 50 52https://WWW.ECOVER.COM

40367