AH Anti kalk tabletten

50 wasbeurten
4.99
50 wasbeurten

Ah anti kalk tabletten beschermen de wasmachine tegen kalkaanslag.

  • Goed voor 50 wasbeurten
  • Verlengt de levensduur van de wasmachine

Prijsfavoriet

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: de folie van de tablet niet verwijderen. Plaats de tablet onder in de trommel van de wasmachine.

Inhoud en gewicht

51 Stuk

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

698186