Robijn Vloeibaar purple sense

60 wasbeurten

Alleen in de winkel

19.99
60 wasbeurten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

3 Liter

Kenmerken

  • Groene Punt

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Ingrediënten: Anionogene oppervlakte-actieve stoffen 5-15%, enzymen, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, optische witmiddelen, parfum, fosfonaten, polycarboxylaten, zeep, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, coumarin, eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, limonene, linalool, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

• Voor alle bonte en gekleurde was op 30-40-60°C. • Lees het wasetiket in de kleding. Licht- en donkergekleurd wasgoed niet samen wassen. • Nieuwe gekleurde kleding eerst apart wassen, of controleren op kleurafgifte. • Dit wasmiddel kunt u voor alle textielsoorten gebruiken, behalve voor wol en zijde. Gebruik hiervoor Robijn Wol en Fijn. Dosering 100 ml = 9kg 75 ml = 6-8kg 50 ml = 4-5kg 25 ml Handwas 10L 35ml Bovenstaande dosering geldt bij zachte / gemiddelde waterhardheid. Voeg 15ml meer toe voor sterker bevuilde was of in het geval van hard water.

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bevat Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

29149