Een afbeelding van Robijn Vloeibaar wasmiddel wit

Robijn Vloeibaar wasmiddel wit

22 wasbeurten
7.49
22 wasbeurten

Omschrijving

  • Vloeibaar wasmiddel

Inhoud en gewicht

1.1 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Groene Punt

  • A.I.S.E

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakte-actieve stoffen., <5% enzymen, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, optische witmiddelen, parfum, polycarboxylaten, zeep, butylphenyl methylpropional, citronellol, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

Samenstelling

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakte-actieve stoffen., <5% enzymen, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, optische witmiddelen, parfum, polycarboxylaten, zeep, butylphenyl methylpropional, citronellol, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

• Voor alle witte was op 30-40-60°C. • Lees het wasetiket in de kleding. • Robijn Stralend Wit kunt u voor alle textielsoorten gebruiken, behalve voor wol en zijde. Gebruik hiervoor Robijn Wol en Fijn. • Moeilijke vlekken voorbehandelen.

Bereiding:
• Voor alle witte was op 30-40-60℃. • Lees het wasetiket in de kleding. • Robijn Stralend Wit kunt u voor alle textielsoorten gebruiken, behalve voor wol en zijde. Gebruik hiervoor Robijn Wol en Fijn. • Moeilijke vlekken voorbehandelen. Dosering 100 ml: 9 kg 75 ml: 6-8 kg 50 ml: 4-5 kg Handmatig wassen: 10L: 35ml. Bovenstaande dosering geldt bij zachte / gemiddelde waterhardheid. Voeg 15ml meer toe voor sterker bevuilde was of in het geval van hard water.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Veroorzaakt ernstige
oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch
advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten het bereik van
kinderen houden. Beschermende
handschoenen en oogbescherming
dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met
veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE
OGEN: Voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij huidirritatie of
uitslag: Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Leverancier

Unilever Nederland, Robijn
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

29139