Robijn Vloeibaar wasmiddel wit

60 wasbeurten

Alleen in de winkel

18.59
60 wasbeurten

Omschrijving

  • Stralend Wit Vloeibaar wasmiddel

Inhoud en gewicht

3 Liter

Kenmerken

  • Groene Punt

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15% anionogene oppervlakte-actieve stoffen., <5% enzymen, niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, optische witmiddelen, parfum, polycarboxylaten, zeep, butylphenyl methylpropional, citronellol, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, octylisothiazolinone.

• Voor alle witte was op 30-40-60℃. • Lees het wasetiket in de kleding. • Robijn Stralend Wit kunt u voor alle textielsoorten gebruiken, behalve voor wol en zijde. Gebruik hiervoor Robijn Wol en Fijn. • Moeilijke vlekken voorbehandelen. Voor de specifieke wasvoorschriften van het product verwijzen we je door naar de verpakking. Bovenstaande dosering geldt bij zachte / gemiddelde waterhardheid. Voeg 15ml meer toe voor sterker bevuilde was of in het geval van hard water.

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bevat Benzisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

29103