Een afbeelding van Simson Solutie klein kaart

Simson Solutie klein kaart

10 mlPrijs per LT 265,00

Alleen in de winkel

2.65
10 ml

Sneldrogende solutie in een middelgrote tube, onmisbaar bij het plakken van een lekke fietsband.

  • Sneldrogende solutie.
  • In een handige knijptube.
  • Voor het repareren van een lekke fietsband.
  • Te gebruiken in combinatie met binnenbandpleisters.

Omschrijving

  • Simson Solutie klein 10 ml

Extra informatie

De Simson solutie is bijzonder snel drogend. Al binnen 5 minuten kun je aan de slag om de lekke band te repareren. Gebruik de solutie om de binnenbandpleister stevig op het gaatje in de fietsband te bevestigen.

Inhoud en gewicht

8 Gram. 10 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk

  • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

Gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en dampVeroorzaakt ernstige oogirritatieVeroorzaakt huidirritatieKan slaperigheid en duizeligheid veroorzakenGiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragenBIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelenBij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegenVoorkom lozing in het milieuInhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie met inachtneming van de lokale / nationale voorschriften

Leverancier

Simson
Westervoortsedijk 73 - 6827 AV - Arnhem

693287