Een afbeelding van AH Toiletblok vloeibaar 3-1 navulling

AH Toiletblok vloeibaar 3-1 navulling

165 mlPrijs per LT 10,24
1.69
165 ml

Ah vloeibaar toiletblok houdt het toilet wekenlang schoon en fris bij elke spoelbeurt.

  • Houdt het toilet langdurig schoon
  • 3 navullingen met de geuren: bos, fruit en oceaan
  • Zonder gevaar voor septische putten

Omschrijving

  • Vloeibaar toiletblok 3 in 1 navulling

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: de vulling volledig in de houder duwen, zonder de dop te verwijderen. De houder onder de rand van de toiletpot bevestigen, waar de watertoevoer het sterkst is. Om verstoppingen te voorkomen houder en/of navulling niet door het toilet spoelen.

Inhoud en gewicht

165 Milliliter

165 ml / 3 x 55 ml ℮

Kenmerken

  • Corrosief

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

AH Vloeibaar toiletblok 3 in 1 navulling bevat o.a. de volgende Ingrediënten:         
Anionogene oppervlakteactieve stoffen.                        15%-30%
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.                     <5% 
BOS: Parfums, Conserveringsmiddelen (SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID).FRUIT: Parfums (LIMONENE, LINALOOL), Conserveringsmiddelen (SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, GLUTARAL).OCEAAN: Parfums, Conserveringsmiddel (SODIUM BENZOATE).

Samenstelling

SEA WORLD: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, C9-11 Pareth 8, Hydroxyethylcellulose, Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Denatonium Benzoate, Colorant. PINE: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, C9-11 Pareth 8, Hydroxyethylcellulose, Sodium Citrate, Citric Acid, Parfum (odor absorber), Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Colorant, Denatonium Benzoate, Sodium Benzoate, Lactic Acid. ORANGE: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, C9-11 Pareth 8, Hydroxyethylcellulose, Sodium Citrate, Citric Acid, Linalool, Limonene, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Denatonium Benzoate, Colorant, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Glutaral.

de vulling volledig in de houder duwen, zonder de dop te verwijderen. De houder onder de rand van de toiletpot bevestigen, waar de watertoevoer het sterkst is. Om verstoppingen te voorkomen houder en/of navulling niet door het toilet spoelen. Zonder gevaar voor septische putten.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Lees het etiket van dit product zorgvuldig door en houd alle informatie op dit etiket beschikbaar gedurende de gehele levensduur van dit product.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, EUCALYPTOL, LINALOOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

vorstvrij bewaren bij maximaal 40°C, in originele verpakking.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

691672