Remescar Oppervlakkige spataders

50 mlPrijs per LT 685,00
34.25
50 ml

Remescar Oppervlakkige Spataders is een uniek Medisch Hulpmiddel dat klinischbewezen helpt bij de behandeling en voorkoming van oppervlakkige spataders.

  • 68% Reductie van oppervlakkige spataders
  • Unieke formule

Omschrijving

  • Remescar Instant Oppervlakkige Spataders is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Extra informatie

Oppervlakkige spataders zijn kleine verwijde bloedvaten bij de huidoppervlak, teherkennen aan paarse, blauwe of rode lijnen. Het product vormt een langdurigebeschermende laag over en rond de betreff ende huid, die zorgt voor een langerecontactti jd en op die manier voor een snellere genezing. Een onafh ankelijkeklinische studie heeft aangetoond dat bij een aanzienlijk aantal pati ënten deroodheid onmiddellijk afneemt na het eerste gebruik. De unieke formule metMicrolens Coated Crystals geeft de huid onmiddellijk een egalere uitstraling metminder onvolkomenheden.

Dankzij zijn acti eve eigenschappen helpt Remescar Oppervlakkige Spatadersom zwakke aderweefsels te herstellen en vermindert het de aderverkleuringdie optreedt bij oppervlakkige spataders. Het zorgt tot 68% reducti e vanoppervlakkige spataders.

Inhoud en gewicht

1. De huid moet schoon en droog zijn. 2. Remescar Oppervlakkige Spataders moet voorzichtig worden aangebracht op de betreffende huid. 3. Masseer de crème in totdat die volledig is ingetrokken. 4. Wrijf niet te hard, want dit zal de doeltreffendheid niet vergroten. 5. Breng het product twee keer per dag aan gedurende twee tot drie maanden.

120269135