Een afbeelding van WC-Eend Toiletblok pine fresh

WC-Eend Toiletblok pine fresh

40 gPrijs per KG 32,25
1.29
40 g

WC-Eend Toiletblok Pine Fresh reinigt het toilet na elke spoelbeurt.

  • Helpt kalkaanslag te voorkomen
  • Werkt tot wel 3 weken
  • Bevat 1 toiletblok met 1 navulling

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > 30% Anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume , 2-Benzylideneheptanal

Samenstelling

< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > 30% Anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume , 2-Benzylideneheptanal

Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE 0GEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

854238