Een afbeelding van Blue Wonder Concentraat tegen groene aanslag

Blue Wonder Concentraat tegen groene aanslag

750 mlPrijs per LT 4,65

Alleen in de winkel

3.49
750 ml

Verwijdert groene aanslag (algen) zonder schrobben of borstelen! Toepasbaar op muren, daken, ramen, tegelpaden, flagstones, grafzerken, caravan, tuinmeubilair, hout, kunststof, glas enz.

  • Laat 36 uur intrekken, daarna afspruiten en weg is de groene aanslag.
  • Toepasbaar op muren, daken, ramen en tegels
  • Oook geschikt voorflagstones, caravan, tuinmeubilair, hout, kunststof
  • Goed voor 150 m2

Omschrijving

  • Tegen groene aanslag

Extra informatie

Dosering en gebruik 1.Op een halve emmer water (5 liter), 25 ml Blue Wonder Tegen Groene aanslag 2.Spuit of bostel deze vloeistof grondig op het te handelen materiaal 3.Laat 36 uur intrekken bij droog weer 4. Spuit het oppervlak met harde straal schoon

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Gevaar: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende en aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval volgens de lokale, regionale, nationale en/of internationale wetgeving. Hou huisdieren weg van de behandelde plekkenzolang deze vochtig zijn. Gelekte/gemorste stof opruimen. Bevat: DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE. Bevat: Desinfecteermiddel.

Bereiding:
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). Zorg dat het oppervlak daarna minimaal 36 uur droog blijft. Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd. Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Op schone ramen spuiten met een oplossing van 5% van dit middel (5 L op 100 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 3% (300 mL per 10 liter water). Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 5% van dit middel (500 ml op 10 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden. Werkzame stof: N,N-didecyldimethylammoniumchloride - Gehalte: 45 g/l.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Gevaar: Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende en aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Inhoud en verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval volgens de lokale, regionale, nationale en/of internationale wetgeving. Hou huisdieren weg van de behandelde plekkenVeroorzaakt ernstig oogletselGiftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buien het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Na het werken met dit product handen grondig wassenBIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen; indien mogelijk; blijven spoelen.Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen

Bewaar bij 0-30 graden

Leverancier

Blue Wonder
Leidsevaartweg 1 2106 NA Heemstede
0251-315683info@bluewonder.nlhttps://www.bluewonder.nl

851918