Blue Wonder Vloeibare ontstopper dop

Prijs per LT 3,850,75 l
2.89
0,75 l

Gebruiksklare, universele ontstopper voor alle soorten afvoerleidingen. Kunststof leidingen worden niet aangetast.

  • Dringt beter door in de leiding - tegen vetresten, haar en zeepresten
  • Kunststof leidingen worden niet aangetast
  • Deze vloeibare ontstopper is chloorvrij

omschrijving

  • Vloeibare ontstopper

extra informatie

Bij hardnekkige verstoppingen voorspoelen en naspoelen met warm water.

Gebruik deze ontstopper ook als tweewekelijks preventief middel voor het schoon houden van uw afvoer.

Dosering en gebruik: 1. Giet voorzichtig 300 ml. Blue Wonder Vloeibare Ontstopper in de verstopte afvoer. 2. Laat dit circa 10 tot 30 minuten inwerken. 3. Spoel flink na met koud water.

inhoud en gewicht

750 Milliliter

1) Giet voorzichtig 300 ml. Blue Wonder Vloeibare Ontstopper in de verstopte afvoer. 2) Laat dit circa 5 minuten inwerken. 3) Spoel flink na met koud water. Bij hardnekkige verstoppingen voorspoelen en naspoelen met warm water. Indien nodig tot 1x herhalen. Gebruik deze ontstopper ook als tweewekelijks preventief middel voor het schoon houden van uw afvoer.

Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Dampen niet inademen. Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bevat: natriumhydroxide.

leverancier

Blue Wonder
Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN Aerdenhout
https://www.bluewonder.nl0251-315683info@bluewonder.nl

850443