Een afbeelding van Robijn Wasmiddel color paradise secret

Robijn Wasmiddel color paradise secret

20 wasbeurten
7.95
20 wasbeurten

Wasmiddel met een geconcentreerde formule, dus beter voor het milieu

  • Robijn color paradise secret houdt kleuren en kleding langer mooi
  • Robijn color paradise secret is een vloeibaar wasmiddel uit de exclusieve Robijn collections lijn. Met deze speciale botanische editie waan je je even in een paradijselijke omgeving en breng je een beetje paradijs in elke wasbeurt. Gebruik voor de lekkerste geur ook de bijpassende paradise secret wasverzachter. Wasverzachter beschermt je kleding. Hierdoor blijven kleuren er langer stralend uitzien en blijft de vorm van je kleding zo goed mogelijk behouden. Paradise secret is geschikt voor alle bonte en gekleurde was op 30, 40 en 60 graden celsius. Deze fles is goed voor 20 wasbeurten. Laten we proberen meer te genieten in een wereld die maar doorraast en soms aan je voorbij vliegt. Juist van kleine dingen, zoals de geuren en kleuren die je in het dagelijks leven tegenkomt. Met Robijn kun je van dit soort momenten genieten. Om ervoor te zorgen dat je altijd in geuren en kleuren kunt genieten, steekt Robijn veel zorg en aandacht in het ontwikkelen van de producten. Wasverzachters met he

Omschrijving

Inhoud en gewicht

20 Gebruik. 700 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Groene Punt

Ingrediënten

5-15% : Anionogene oppe rvlakte-actieve stoffen. <5%: Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, Polycarboxylaten, Fosfonaten, Enzymen, Zeep, Parfum, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.

Samenstelling

5-15% : Anionogene oppe rvlakte-actieve stoffen. <5%: Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, Polycarboxylaten, Fosfonaten, Enzymen, Zeep, Parfum, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Methylisothiazolinone, Octylisothiazolinone.

Gebruiksaanwijzing: Vul een doseerbal met 35 ml voor standaard was (4-5kg) of vul een doseerbol met 52 ml voor grote of sterk bevuilde was (6-8kg). Doe de doseerbol in de wasmachine bij de was. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Bij aanhoudende oogirritatie: Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

V ero o r z a a k t e r n s tig e o ogi rri tat i e . K a n e e n a l l e r g i s c h e h uidre a c t i e v ero o r z a ken . B u i t e n h e t b e r e i k v a n k inde r e n houde n . B e s che r mend e h a n d s c h oene n d r agen . BI J C O N TA C T M E T D E O G E N : V o o r z i cht i g a f spoel e n m e t w a t e r g edu rend e e e n a a n t a l m i n u ten . C o n t a c t l e n z e n v e r w i jde ren , i n d i e n m o g e lij k . B l i j v e n spoelen . BI J C O N TA C T M E T D E HU I D : M e t v e e l w a t e r w a s sen . B i j a a nhoudend e o ogi rri tat i e : B i j hu idi rri t a t i e o f u i tsl a g : E e n a r t s raadpl egen .

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Leverancier

Unilever Nederland, Robijn
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

849164