Een afbeelding van Air Wick Luchtverfrisser spray katoen

Air Wick Luchtverfrisser spray katoen

250 mlPrijs per LT 15,40
3.85
250 ml

Deze air wick luchtverfrisser spray zorgt voor een frisse en aangename geur in het huis. Gebruik deze verfrisser dagelijks om geurtjes te verwijderen en je huis op specifieke plekken op te frissen.

  • Elimineert onaangename geurtjes
  • Werkt tot een uur lang
  • De luchtverfrisser spray laat geen vochtige nevel achter
  • Laat een frisse en aangename geur achter in je huis

Omschrijving

Extra informatie

Deze air wick luchtverfrisser spray zorgt voor een frisse en aangename geur in het huis. Creeer een instant, langdurige geur voor gasten, of gebruik deze verfrisser dagelijks om geurtjes te verwijderen en uw huis op specifieke plekken op te frissen. De nieuwe formule bevat geen water, hierdoor laat deze luchtverfrisser spray geen vochtige nevel achter. Air wick spray pure zachtheid van katoen neutraliseert geuren en verspreidt een frisse katoengeur in je huis.

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

EUH208:Bevat Tetrahydrolinalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren

Leverancier847952